GENERALITAT DE CATALUNYA:
NO ATAQUIS A LES PERSONES MALALTES

El Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei
de Mesures Fiscal i Financeres el dimecres 14 de març. En aquesta Llei es
contempla la suspensió del pagament complementari que l’administració feia al
personal en cas de baixa per malaltia comuna o accident no laboral.

Des de la nòmina del mes d’abril les
persones que treballen per la Generalitat i que porten tres mesos de baixa per
incapacitat temporal han deixat de cobrar el 100% del seu salari.  En alguns casos aquesta pèrdua salarial pot arribar al 25%. S’aplica doncs aquesta retallada, no per anunciada i combatuda, menys injusta i
cruel.

És una mesura injusta perquè
culpabilitza i sanciona els més febles, les persones malaltes que estan patint
i lluitant contra diferents càncers o d’altres malalties que no haurien volgut
tenir mai.
És una mesura cruel perquè fa que
es sentin doblement maltractades: maltractades per la pròpia malaltia i
maltractades per una Administració que, en lloc de vetllar per la seva salut i
benestar, els considera una despesa que és possible reduir. 
És una mesura que afegeix, al
patiment per la malaltia, la preocupació per l’economia domèstica.
És una mesura que mostra el
govern més insensible
, el que es desdiu dels valors que des de l’educació es
volen fomentar: la comprensió, l’empatia, la solidaritat, l’ajuda… I
prioritza, per sobre de tots ells, el valor d’un estalvi deshumanitzat.
D’altre banda, no ens hem
d’oblidar que les baixes laborals estan sota la revisió de professionals que
les signen seguint uns protocols. No es pot qüestionar aquest sistema ni
criminalitzar-lo, i si es considera que existeixen abusos, és responsabilitat
de l’Administració perseguir-los en lloc de tractar tothom com a sospitós.
A més a més, pel proper curs
2012-2013, s’elimina la possibilitat de que les persones que s’estiguin
recuperant d’una malaltia greu puguin reduir la seva jornada laboral, amb el
que se les condemna a empitjorar la seva salut.
Per totes les raons exposades,
els sota signants demanem, per humanitat i per justícia social, que es retirin
aquestes mesures.
Share.

Comments are closed.