La FE de CCOO ha estat informada de manera oficiosa que
la convocatòria per ocupar llocs de treball als serveis Educatius no es
realitzaria.
La FE de CCOO fa constar que els sindicats membres de la
mesa sectorial no han estat informats d’aquesta decisió, malgrat que aquest
tema va ser tractat a la mesa sectorial del 29 de novembre de 2013. Aquesta
pràctica del Departament en vers els representats del treballadors i  treballadores de l’ensenyament comença a ser habitual.

Tot plegat, aquesta és una mala noticia pels Serveis
Educatius, ja que les vacants ocupades
ara mateix pel professorat provisional i interí ni s’ocuparan definitivament ni
serviran per estabilitzar les
plantilles i, el que és pitjor, segurament no es consolidaran. Si a més a més afegim
que en el seu dia no es va publicar un Decret que regulés els Serveis Educatius
després de tres anys de negociacions i que va estar “”voltant per tots els
despatxos” del Departament, hi ha motius per pensar que el Departament està considerant  alguna modificació o
reestructuració dels Serveis Educatius
 

La FE-CCOO continuarà exigint un decret
propi dels Serveis Educatius que garanteixi una tasca eficaç i eficient al
servei dels centres públics, dotant-los dels recursos imprescindibles per dur a
terme aquesta feina essencial dins del nostre sistema educatiu.

Josep
Ma Isun Ferrer
Responsable
de serveis educatius
Federació
d’Educació de CCOO
Share.

Comments are closed.