Aquest any la grip «fa menys mal»

Article de la mestra i delegada sindical de CCOO Educació publicat al suplement L’Aula del diari de Girona

Marta Tejedor 23.01.2018
(Enllaç a l’article)
Entre esternuts, mocadors i ulls plorosos hem començat aquest segon trimestre gran part dels i les docents de Catalunya. Malgrat el malestar que es deriva d’un procés gripal comú, aquest any la grip ens pot fer «menys mal» gràcies a l’acord que CCOO i UGT van signar el 16 de Juny a la Mesa General de la Funció Pública. Amb aquest acord s’ha ampliat el llistat de supòsits d’Incapacitat Temporal que permetrà el cobrament del 100% de les retribucions, entre ells la grip.
Les injustificades retallades aplicades a partir del 2012 van tenir com a conseqüència la suspensió dels acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes. Aquestes mesures i totes les altres aprovades a través d’acords de governs, que deixaven sense efecte pactes sindicals i acords de millora de condicions laborals, semblaven culpabilitzar els treballadors i les treballadores i el gaudiment dels seus drets, de la recessió econòmica i de la mal anomenada «crisi». Posar-se malalt «surt car» i endeuta les arques públiques…
És evident que qualsevol treballadora i treballador té dret a negociar col·lectivament les seves condicions laborals. Les treballadores i els treballadors de l’Administració no han de ser una excepció. D’ençà que va començar l’anomenada crisi, la Funció Pública ha anat veient com molts dels drets i condicions que havia anat assolint a base de negociació s’anaven perdent donades les circumstàncies especials a què han al·ludit els diferents governs.
Ara que ens diuen que ja estem sortint del pou, que l’economia es recupera a un bon ritme i tot el reguitzell de missatges polítics que totes i tots anem escoltant dia rere dia, és el moment d’exigir el nostre dret inalienable com a treballadores i treballadors de fer efectiva la negociació col·lectiva. Portem temps batallant per aconseguir garantir uns nivells òptims d’ocupació pública de qualitat que garanteixin el bon funcionament de l’Administració i els serveis públics que mereix la ciutadania de Catalunya. Uns Serveis Públics que, no ho oblidem, són garantia d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social. Però no podem deixar de banda que les treballadores i els treballadors públics hem patit fortament els efectes de l’anomenada crisi. Per tant, ara no només es tracta de recuperar el que hem perdut, sinó també de seure i parlar de com millorar les nostres condicions laborals en tot allò que preveuen les lleis i que encara no s’ha implementat satisfactòriament.
És per això que CCOO ha denunciat el III Acord de la Funció Pública, signat l’any 2005 per CCOO, UGT i IAC. Aquest Acord tenia inicialment una durada de tres anys, tot pactant-se que si no era denunciat per cap de les parts signants, s’aniria prorrogant automàticament anualment. Aquest Acord és el marc general de les condicions de treball de tothom que treballa per a l´Administració a casa nostra. Engloba aspectes importants com la jornada laboral, la representativitat en la negociació, les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, l’obligació de l’Administració de vetllar per la seguretat i salut laboral dels seus treballadors i treballadores? CCOO entén que, a l’empara de l’EBEP, hem de forçar una nova negociació que faci avançar el col·lectiu en la recuperació dels drets arrabassats i també en la implementació dels articles de l’EBEP que encara no s’han concretat. En aquest sentit, per exemple, és significatiu que encara no es disposi ni s’hagi articulat un sistema de resolucions extrajudicials de conflictes tal i com contempla l’art.45 de l’EBEP, abocant a tot aquell treballador i/o treballadora que vulgui defensar els seus drets a complexos i costosos contenciosos administratius.
Ara és el moment de posar fi a la precarietat al món del treball en general, però també a la Generalitat de Catalunya. En el nostre sistema educatiu hem acumulat al voltant d’un 30% d’interinatge. A CCOO tenim clar que ja és hora de posar en marxa l’oferta pública que limiti al 8% la taxa d´interinitat, tal i com es va comprometre l’Administració amb l’Acord de 16 de juny de 2017, signat per UGT i CCOO.
Ara és el moment de recuperar el poder adquisitiu perdut durant aquests darrers anys. Ara que aquesta millora econòmica es concreta en increments de la productivitat i dels beneficis empresarials, hem d’exigir que aquesta sortida de la crisi, que hem patit quan anaven maldades, beneficiï, en la recuperació, als treballadors i les treballadores. Les empleades i els empleats públics no hem d’oblidar que encara tenim per recuperar les pagues extres del 2013 i 2014.
Ara és el moment de no oblidar les reivindicacions concretes i pròpies del personal docent: cobrament del primer estadi als sis anys, reducció de jornada bonificada per incorporació després de malaltia llarga, recuperació de l’horari lectiu anterior a la crisi, recuperació de la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.
Ara és el moment! Necessitem i necessitarem de la força del conjunt dels treballadors i les treballadores per plantar cara als atacs que hem rebut i per avançar en la negociació. Aquesta és la força que ens ha de dur a recuperar i assolir drets per a tothom.
Share.

Comments are closed.