Alguns aspectes a destacar de la reunió de la Comissió Paritària de prevenció de Riscos Laborals (CPPRL) del 12 11 20

– Provisió dels llocs de treball de l’àmbit de PRL (Prevenció de Riscos Laborals)

Als Serveis Territorials (SSTT) de Barcelona comarques ja hi ha el nou cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).
S’han proveït 9 tècnics superiors de riscos laborals a tots els SSTT menys a Terres de l’Ebre i al CEB (aquest té un SPRL propi). Aquest increment es deu al programa de reforç de mesures extraordinàries per la covid 19. De moment té la durada d’un any, amb data de finalització a 1 de juny i prorrogable fins a un màxim de tres anys.

– Ventilació als centres educatius.

Consideracions que puguin fer-se al document Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid-19

El departament vol tirar endavant un protocol de ventilació que és completament insuficient per una correcta ventilació de les aules. Recomana tenir les finestres obertes un pam i si això no és possible, cobrir la finestra 15 minuts cada hora. Pel que fa al gimnàs el Departament ha donat la instrucció que l’Educació Física es faci a l’exterior. L’anàlisi que s’ha fet respecte a la ventilació és que a la majoria de centres no tenen problemes per ventilar de manera adequada.

El Departament insisteix que la ventilació natural és clau. Incrementaran pressupost per calefacció i per neteja i desinfecció.

CCOO sol·licitem que s’instal·lin sistemes de ventilació controlada als centres educatius i exposem que cal renovar l’aire a l’interior de l’aula 15 vegades cada hora. La ventilació natural afavoreix la ventilació, però també la contaminació, aquesta és incontrolable i el càlcul de caudal gens fiable. Demanem centres educatius segurs per garantir la salut de tota la comunitat educativa i la presencialitat als centres, per tant una partida pressupostaria, per implementar aquests sistemes.

– Dades de baixa per IT motiu Covid-19.

Totes les baixes per covid 19, en el comunicat de baixa han d’anar marcades com accident laboral.
Amb les dades de la primera setmana de novembre es constata que hi ha 779 docents amb baixa per covid19.Per tenir més dades, el Departament ha analitzat les notificacions dels accidents laborals de la 1a setmana de novembre. Tenint en compte el nombre d’accidents notificats que són 2059, amb aquests els hi han restat 25, els quals no estan relacionats amb la covid. El resultat és 2.034 accidents laborals, per tant baixes per covid 19. Aquesta dada és aproximada, ja que no tots els accidents laborals estan marcats com a covid 19. Pel que fa al personal PAS 173 baixa per la covid-19

– Vacunació de la grip. El professorat com a col·lectiu prioritari.

Aquest any salut ha determinat que els docents som servei essencial és per això que s’ha publicat informació perquè es pugui vacunar el màxim de persones possibles per disminuir la propagació de la grip.
Hi ha un acord entre el Departament de salut i MUFACE (els que tenen Seguretat Social) per a establir la recepta electrònica. Aquesta s’ha unificat, ara serà fàcil demanar-ho a les farmàcies.

Altres informacions

D’aquí a poc temps sortirà l’última versió del protocol d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Share.

Comments are closed.