1. Informació del Servei de Prevenció
Al gener es farà un cribratge massiu d’auto frotis nasal que s’oferirà a tot el personal treballador d’aquests centres. També a monitors de menjador, personal de cuina, etc.
Es realitzarà amb 3 setmanes i des del Departament de Salut s’avisarà a cada centre de les dates concretes.

2.- Estudi sobre ventilació als centres educatius.
Per determinar la ventilació de les aules han utilitzat la metodologia del CSIC que utilitza el CO₂.
S’han triat dos centres per cada Servei Territorial (SSTT) i 2 del Consorci d’Educació de Barcelona. S’ha fet tenint en compte cada SSTT i en funció de les diferents tipologies de centres
Recomanacions: en finalitzar les classes s’obriran finestres i portes. El Departament d’Educació demanarà que les programacions de calefacció s’obrin una hora abans del que és habitual per evitar perdre menys temperatura.

3. Baixes Covid-19
Docents:
recordem que han d’estar gravades com accident laboral (per efectes únicament econòmics) incorporant a observacions Covid-19.
A data 15.12.2020 hi ha:
540 casos de Covid-19
Accidents laborals: 697 casos (no consta com a covid-19, però la majoria ho són)
Malalties comunes: 14 marcades COVID
Acumulades des de l’inici de curs 4418.

PAS
267 baixes per covid19
Acumulades des de l’inici de la pandèmia 1479
S’han gestionat 1000,000 declaracions responsables que corresponen a 86265 (76.000 docents i la resta a PAS) persones concretes que han fet declaració.

4. Mascaretes reutilitzables i gel
Totes estan homologades i certificades, complint la normativa UNE0065. Des de CCOO cometem que les mascaretes reutilitzables els hi manca qualitat i molt personal educador les percep insegures per tant no se les posa.
Des de CCOO instem al departament a substituir-les per unes de millor qualitat. Aquest respon que faran revisió i demanaran responsabilitats a l’empresa.
Pel que fa al gel han revisat la distribució. És un tema complex perquè la despesa és més rapida que la resta de material i ocupa molt espai. Són ampolles de 5 litres. Faran distribució bimensual.

5. Personal vulnerable
Hi ha 60 persones amb deure inexcusable, l’objectiu d’aquest era agilitzar el procés. A totes les persones afectades se’ls hi ha adaptat el lloc de treball davant la negativa de l’ICAM per concedir una Incapacitat temporal. Encara hi ha gent que tenen l’informe fet i estan a l’espera de la corresponent avaluació de l’ICAM per tal de dictaminar si han de treballar o no.
El Departament ens comenta que els informes estan bastant resolts.

Share.

Comments are closed.