Temes a destacar de la reunió del Comitè Intercentres amb el Departament 18_11_2020

Llars d’infants 

Un dels temes principals a tractar era la dotació de reforç Covid de la categoria ajudant de cuina-netejadora en determinats centres i que el Departament no te interès en implementar. Estem parlant de tres llars que, per la informació que tenim, reuneixen tots els requisits (m2, ratios d’infants ,número d’aules) per tenir un reforç Covid. Sembla ser que al Departament li consta una altra informació amb la qual justifica la seva decisió. Des de CCOO aquest tema no el donem per tancat.

Així mateix hem insistit en situacions que venim denunciant des de fa temps com ara:

  • L’encàrrec de funcions de Cuinera a les netejadores-ajudants de cuina (NAJ)  interines. 

Recordem que en el cas que las NAJ fixes han de cobrar durant el temps que fan de cuinera el sou d’aquesta categoria. Les NAJ interines no han de fer encàrrecs de funcions de categoria superior ja que així ho va determinar la CIVE. El cert és que el dia a dia fa que en moltes ocasions les NAJ interines facin funcions de cuinera però no cobrin per aquesta feina. El Departament està conforme en tornar a portar el tema a la CIVE i fer front comú per que s’excepcioni de la norma a les NAJ del Departament d’Educació.

  • Acumulació de tasques de les direccions. 

Un cop més hem  defensat la necessitat de buscar una solució a aquesta situació. El Departament està estudiant diferents opcions entre les quals parla de la incorporació d’un personal administratiu a mitja jornada.

El Departament manifesta la seva voluntat de fer una mesa tècnica abans de iniciar el període de preinscripció i matrícula per tenir tota la informació de cada llar i poder disposar de totes les dades i fer una planificació del proper curs.

Pel que fa al vestuari diu que properament arribarà a les direccions dels centres  la informació de la quantitat a pagar.

Educació Especial

Finalment tenim data  de Mesa Tècnica!!! 

Serà el proper 2 de desembre i tractarem dels següents temes:

–  Personal educador d’educació especial en centres públics:

  • Recuperació de les 25h d’atenció directa a l’alumnat
  • Actuacions de millora de la qualificació professional: processos d’habilitació i d’obtenció de la titulació.
  • Situació de les AIS
  • Personal fisioterapeuta

Convocatòria del concurs oposició de la categoria de tècnic/a especialista en educació infantil i integrador/a social: situació.

Pel que fa a la convocatòria de TEEI, el Departament ens informa que està treballant amb la seva assessoria jurídica i preveu que en dues setmanes es pugui fer la Resolució dels recursos de reposició presentats. Tot seguit, es reprendrà la convocatòria del concurs d’oposició, primer es faran públics els llistats d’admesos i exclosos i un cop finalitzat el termini de reclamacions publicaran els llistats definitius juntament amb el model d’examen.

Pel que fa a la convocatòria de TIS, el Departament ens recorda que la seva previsió era convocar-les abans de final d’any, però les circumstàncies han canviat, i la convocatoria no es farà fins el proper exercici, és a dir abans de finals d’any 2021.

Hem exposat que, arribat el moment i tenint en compte el desenvolupament de la pandèmia, s’han de garantir les mesures de seguretat necessaries a l’hora de realitza les proves. 

Substitucions de les compactacions de lactancia.

El CI reclama que les compactacions del permís de lactancia tinguin substitució per no minvar el dret de la mare ni de l’infant, ja que en alguns casos es deneguen aquestes compactacions  si no està assegurada la substitució.

El Departament diu que estudiarà la petició tot preveient que la podrà atendre.

Substitucions del personal del Complex Educatiu de Tarragona (CET).

Des del Comitè fa temps  que demanem una mesa tècnica per parlar del tema de la borsa de treball així com de les diferents categories i les funcions que es realitzen en el CET.

El Departament ens explica que actualment les substitucions es cobreixen amb persones inscrites a la borsa de personal laboral i quan es tracta d’una categoria que no existeix en l’àmbit de la borsa es fa l’oferta de treball a través de l’ATRI.

En relació a la convocatòria d’una mesa tènica el Departament manifesta que necessita aprofundir en el tema i quan ho tingui estudiat convocarà la reunió. 

Share.

Comments are closed.