Constatem un cop més que el Departament d’Educació fa diferències entre el personal docent i el personal laboral d’atenció educativa.

En la situació actual, és prioritari, l’ús de les xarxes i de les noves tecnologies per dur a terme la feina que es deriva de l’atenció directa a l’alumnat. Fem adaptacions, elaborem materials i recursos tan individuals com per un grup d’infants, ens comuniquem laboralment per correu electrònic, fem reunions telemàtiques d’escola, amb famílies o d’altres professionals… per aquestes i d’altres feines el personal laboral d’atenció educativa (TEEI , TIS, EEEAux.EEFisios…) necessitem les eines informàtiques imprescindibles; UN ORDINADOR!

La nostra feina precisa d’un suport tecnològic igual que la feina del personal docent.

Amb motiu de la pandèmia s’ha fet un increment considerable de contractacions de personal PAE. Personal que, des de CCOO volem que segueixi contractat, ja que suposa un salt qualitatiu en el terreny educatiu dels centres. En els centres som un personal imprescindible perquè fem possible la inclusió, l’educació dels més petits, el desenvolupament satisfactori de tots els infants i joves…

Ens preguntem: Per què se’ns ha exclòs del repartiment de material informàtic?

El fet de dotar al personal docent d’ordinadors deixa constància del tracte discriminatori del Departament amb el seu personal laboral PAE.

Cal recordar que som part de la mateixa comunitat educativa i que donem acompanyament i suport a la tasca del personal docent.

Exigim al Departament una rectificació!

Tenim la feina i no ens donen l’eina…

Share.

Comments are closed.