El 23 de desembre es va publicar el Decret Llei 52/2020. Aquest Decret modifica el calendari escolar, incrementant en un dia les vacances escolars nadalenques i obrint la porta a les modificacions posteriors del calendari escolar en funció de les dades epidemiològiques, si s’escau.

Abans que res cal deixar clar que el seu àmbit d’aplicació és el que s’indica a l’Ordre EDU/119/2020, de 8 de juliol, que estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya on s’especifica:

Article 1

Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre s’aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Això comporta que a totes les llars d’infants que tinguin un calendari escolar propi o diferent del que es publica pels centres educatius no universitaris, no els hi serà d’aplicació aquest Decret. Queda, doncs, en mans de les titularitats de les escoles bressol obrir o no el 8 de gener.

CCOO recorda al Govern i al Departament que el 0-3 existeix i que els infants  i les professionals de les llars, que hi treballen, també poden agafar la COVID-19. Recordem que aquesta mesura de modificació de calendari ha estat presa per raons sanitàries, per tant s’hauria d’aplicar a tots els centres sense distinció.

També esmentar que en concret aquestes treballadores, tenen un nivell de risc de contagi més elevat, per les circumstàncies en què treballen. Els infants no poden dur mascareta, ni tenir una distància, de fet una de les tasques més importants d’aquestes treballadores és l’acompanyament emocional i afectiu a nadons i infants menors de tres anys.

Tampoc estan incloses en el calendari de detecció i proves massives a la tornada a l’escola, fent tests COVID. Elles no interactuen socialment? Els infants de les llars tampoc?

Denunciem que aquestes treballadores, de forma sistemàtica són oblidades per l’administració, posant en risc la seva salut i la dels infants que assisteixen, deixant a la voluntat de les empreses titulars l’obertura o no d’aquests centres.

EXIGIM  CAP DISCRIMINACIÓ PER A CAP PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ, EL PERSONAL DE LES LLARS D’INFANTS NO SÓN DE SEGONA.

EL  0-3 EXISTEIX!

Share.

Comments are closed.