El sindicat dóna inici així a una sèrie d’actuacions i iniciatives legals i judicials que anirà anunciant pròximament.

Després de l’última reunió mantinguda en la Taula Negociadora, amb objecte d’abordar l’adequació de les taules de retribucions de 2020 al Salari Mínim Interprofessional (SMI), CCOO anunciava l’inici d’accions legals en considerar que aquestes no poden reflectir imports per sota de l’SMI.

Així, el passat 28 de desembre CCOO presentava davant l’Audiència Nacional la corresponent demanda d’impugnació per il·legalitat del XII Conveni Col·lectiu, en la qual se sol·licita que es declarin nuls els imports establerts en les taules salarials per a aquelles categories les retribucions de les quals són a l’SMI.

Ens trobem en una situació en la qual no totes les treballadores tenen garantida, per conveni, la retribució mínima legal, ja que per a això depenen de si els hi correspon percebre el Complement por Perfeccionament Professional (CPP), el qual només reben qui compleixen determinats requisits i que a més “no serà absorbible ni compensable durant la vigència del present conveni”. Por tant, existeixen treballadores que no cobren aquest ni cap altre complement, i que reben un salari base mensual inferior als 950 € de l’SMI, situació que és clarament il·legal.

Des de CCOO hem donat el primer pas d’una sèrie d’actuacions i iniciatives legals i judicials que anirem anunciant, que tenen por objectiu pal·liar les mancances d’un conveni col·lectiu que perpetua la situació de precarietat laboral de milers de treballadores.

Per uns sous dignes en Educació Infantil 0-3!

Share.

Comments are closed.