A la Mesa Sectorial del 13 de gener, CCOO Educació vam manifestar la manca de sensibilitat del Departament per aquelles persones aspirants que es van haver de jugar la vida per assistir a la segona prova el dia 9 de gener amb una situació d’emergència meteorològica amb recomanacions dels serveis protecció civil per a la ciutadania de no sortir de casa. CCOO vam estar al costat de les persones aspirants i moltes d’elles ens van comunicar les greus dificultats que es van trobar per arribar a la prova.

A la Mesa vam tornar a exigir que aquelles persones que van tenir causes alienes a la seva voluntat que els van impedir assistir a la prova poguessin realitzar-la a la segona convocatòria prevista per a situacions excepcionals (embarassades, covid…).

Aquest tracte deficient vers les persones aspirants també s’ha vist agreujat per una comunicació unidireccional cap a les persones aspirants que es trobaven amb dificultats per arribar el dia de la prova i no obtenien cap resposta quan intentaven notificar-ho, per aquest motiu vam demanar establir un canal de comunicació bidireccional (adreça electrònica, formulari al tauler de l’aspirant, etc.) en casos que les aspirants hagin de comunicar causes de força major, i no trobar-se amb un mur com el que es van trobar el dia 9. 

També vam manifestar la disconformitat amb la gestió i la previsió del procés que va generar diverses incidències:

  • Les baixes temperatures en algunes de les aules interferien en l’adequat desenvolupament per a les persones aspirants, arribant a tenir les mans gelades, estar mullades a causa de la pluja que entrava per les finestres obertes i amb mantes a les aules.
  • La distribució del temps de la segona prova (cas pràctic) orientada als criteris de correccions era incoherent amb les directrius de percentatge de puntuació que es van indicar verbalment i per escrit en algunes especialitats i que en cap cas eren conegudes per totes les aspirants amb antelació i ni tan sols aquests percentatges indicatius van ser coincidents entre diferents tribunals.
  • Vam sol·licitar específicament conèixer quin va ser l’aplicatiu informàtic que es va fer servir per a la tria de temes de la segona prova, i vam sol·licitar retornar al sistema anterior de boles físiques per tal d’evitar qualsevol sospita sobre la transparència d’aquest procés.
  • Aspectes com l’habilitació d’espais de descans al migdia, l’ús de rellotges digitals o bolígrafs esborrables, i l’inici de la lectura de la part pràctica, van ser autoritzats o desautoritzats per diferents tribunals de la mateixa especialitat, quan hauria d’existir un criteri unitari per tothom.
  • Alguns aspectes relacionats amb les condicions en què es realitzava la segona prova no van ser prou homogenis entre tribunals. Per tant, vam demanar que s’harmonitzin per a les properes convocatòries. La manca de criteris homogenis pels tribunals pot generar greuges importants entre les persones aspirants que hi participen.

Aquestes incidències han afectat diversos tribunals de diferents especialitats arreu de Catalunya, així i tot, també tenim constància de la rigorositat amb què molts tribunals han vetllat pel correcte desenvolupament de les proves, tant en mesures preventives relacionades amb la Covid, com en el procés general.

CCOO exposant aquestes incidències vam exigir que es tinguin en compte i siguin objecte de previsió per futures convocatòries i sobretot es permeti realitzar la prova a qui li va ser impossible arribar per qüestions meteorològiques alienes a la seva voluntat.

Share.

Comments are closed.