Educació especial

Personal educador d’educació especial

“Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu”…

Personal auxiliar d’educació especial

“Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general”…