TIS

El personal laboral de la categoria professional d’integrador/a social col·labora en el desenvolupament de l’autonomia personal i les habilitats socials d’alumnes _que es traben en situació de risc, intervenint directament amb joves o infants, les famflies i els agents socials de l’entorn.